საზღვაო გადაზიდვები

საზღვაო გადაზიდვა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი მულტიმოდალურ ტრანსპორტირებაში. ჩვენ ვანხორციელებთ სატვირთო საზღვაო გადაზიდვებს მსოფლიოს გარშემო  FCL და LCL ტიპის კონტეინერებით, ნაყარი ტვირთის გადამზიდავი გემით, ბორანით და ტანკერით, იმისდა მიხედვით თუ რა ტიპის ტვირთების გატარებაა საჭირო მსოფლიოს გარშემო მთავარ პროექტში.

 

ჩვენი  ლოჯისტიკური  სერვისები მოიცავს არამხოლოდ პორტიდან-პორტამდე გადაზიდვას,  არამედ სრულ კარიდან_კარამდე  გადაზიდვის მომსახურებას.

 

ჩვენი სერვისები:

 

FCL/LCL იმპორტი/ექსპორტი

ინტერმოდალური/მულტიმოდალური ტრანსპორტირება

გემების დაფრახტვა

საკონტეინერო გადაზიდვა

ნაყარი ტვირთის გადაზიდვა

საბორნე გადაზიდვა

დოკუმენტაციის გაცემა და გადამოწმება 

საბაჟო დეკლარირება

სასაწყობო მომსახურება