სარკინიგზო გადაზიდვა

  "ჯორჯიან გლობალ ფორვარდინგ" - ს აქვს ხანგრძლივი გამოცდილება რკინიგზის ტრანსპორტირების სფეროში. კომპანიას შეუძლია გაუმკლავდეს ნებისმიერი ტიპის ტვირთს ( არაგაბარიტული,  ნაყარი, კონტეინერები და  ა.შ ) ტრანსპორტირებას.

 

ჩვენი სერვისები:

 

სარკინიგზო ტარიფების გამოთვლა და გადახდა;

 

ტვირთების მომზადება წინასწარ ვაგონებზე ატვირთვამდე

 

მოძრავი შემადგენლობა;

 

არაგაბარიტული და მძიმე ტვირთის ტრანსპორტირება სარკინიგზო პლადფორმებით და ტრანსპორტიორებით;

 

კოორდინირება და ნებადართულობა ნებისმიერ პირობებზე და სპეციფიურ მარშრუტზე არაგაბარიტული ტვირთისთვის;

 

შიდა და საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნებში საკონტეინერო მატარებლების საბაჟო კონტროლის ქვეშ " კარიდან კარამდე" საზღვაო კონტეინერების ტრანსპორტირება;

 

პასუხისმგებლობა კონტეინერების უსაფრთხოებაზე და დაბრუნებაზე;

 

როლინგ მოძრაობის მონიტორინგი მთელი მარშრუტით კლიენტთან რეგულარული ინფორმაციის მეშვეობით;