პროექტი: (BSTNP) 2015 წელი.

 წარმოშობის ქვეყანა:

გერმანია

 

მიწოდების ადგილი:

ახალციხე, საქართველო

ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:
1 x 118 ტონა სინქრონული კონდენსატორი გენერატორების მიწოდება ფოთიდან ახალციხემდე

 

 

სამუშაოების ფარგლები:
არაგაბარიტული გამოთვლები და მონახაზები,სპეციალური სარკინიგზო ნებართვების ავტორიზაცია, სამუშაოებზე ზედამხედველობა, ტვირთის დატვირთვა სპეციალურ სატრანსპორტო სატვირთო მანქანაზე, ფოთი - ტრანსპორტი ბორჯომში / ახალციხეში. MOB / DEMOB სპეციალური ჰიდრავლიკური SPMT მისაბმელიანი გადატვირთვა და საბოლოოდ პოზიციონირების მიზნით.