ტვირთის დაზღვევა

 ჩვენი კომპანია მუშაობს წამყვან სადაზღვევო კომპანიებთან ერთად. ამიტომაც, მომხმარებლის ტვირთი არის დაზღვეული "All Risks" - ის პასუხისმგებლობით, ან პასუხისმგებლობა კლიენტის მოთხოვნაზე შეთანხმებულ რისკებზე. ტვირთი დაზღვეული იქნება მისი შეგროვების მომენტიდან, გამგზავნიდან მიმღების მიწოდების მომენტამდე.