საბროკერო მომსახურეობა

 საქონლის განბაჟება - გაზომვა, შემოწმება და გამზადება დოკუმენტების. ტვირთის განბაჟებას ესაჭიროება დოკუმენტების ფრთხილად შესწავლა, საბაჟო კანონმდებლობის ცოდნა და პრაქტიკული გამოყენება, ასევე საბაჟო ორგანოების ნორმატიული სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, დეკლარაციისა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ტექნიკური შევსების ჩათვლით.

 

საბაჟო დეკლარაციის სერვისები:

 

საბაჟო განბაჟებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტის სისრულის შემოწმება.

 

მომხმარებლის ინტერესების წარმოდგენა საბაჟო ინსპექციის / ინსპექტირების.

 

ტრანზიტი / იმპორტი / ექსპორტის საბაჟო გაფორმების სერვისი.

 

დროებითი იმპორტის / ექსპორტის სერვისები.

 

ადგილობრივი დოკუმენტების მომზადება.

 

საბაჟო ანგარიშების დაანგარიშება.

 

კონსულტანტის სერვისი.

 

წინასწარ დეკლარირება / შეტყობინებების მოწონება.