სახმელეთო გადაზიდვა

 GGF-ი მის მომხმარებლებს სთავაზობს მაღალი  ხარისხის საგზაო გადაზიდვებს, როგორც საერთაშორისოს , ორივე ინტერნაციონალური ( ევროპისა და CIS-ის ყველა ნაწილში ) ასევე ადგილობრივს.

 

 ტვირთის სახეობის მიხედვით ჩვენ გთავაზობთ შემდეგი სახის სერვისებს:

FTL - სრული ტვირთის მიწოდება

LTL - ტვირთების მიწოდება კონსოლიდირებულ გადაზიდვებში

ნებისმიერი სირთულის არაგაბარიტული ტვირთების მიწოდება.