ყაზბეგის ინტეგრაცია - 500 კილოვატი, ქსანი-სტეფანწმინდის გადამცემი ხაზი (KSTL) 2016 - 2017

ყაზბეგის ინტეგრაცია - 500 კილოვატი, ქსანი-სტეფანწმინდის გადამცემი ხაზი (KSTL) 2016 - 2017

ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

175 სატვირთო მანქანის ტრანსპორტირება.

 

ტვირთი:

ძირითადი ანძები მათი აქსესუარებით.

ჯამური წონა 3000 ტონა

 

დატვირთვის ადგილი:

ანკარა, თურქეთი

 

მიწოდების ადგილი:

თბილისი, საქართველო

 

სამუშაოების ფარგლები:

ტრანსპორტირება FOT ანკარა- FOT თბილისი, იმპორტის საბაჟო დეკლარაცია დანიშნულებასთან.