სოკარ პოლიმერი 2017

 ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

2x98 ტონა სიმძიმის რეზერვუარების ტრანსპორტირება ( სიგრძე 31.27 მ x სიგანე 3.89 x სიმაღლე 4.478 თითოეული)

 

ტვირთი:

რეზერვუარები / ტანკები

ჯამური წონა: 196.20 ტონა

 

დატვირთვის ადგილი:

სუმგატი, აზერბაიჯანი

 

მიწოდების ადგილი:

სოკარ პოლიმერული ქარხანა.

 

სამუშაოების ფარგლები:

სპეციალური სარკინიგზო მაგისტრალიდან გადაზიდვა 14 ღერძიან ჰიდრავლიკურ კომბინაციაზე და მიწოდება სოკარის პოლიმერულ ქარხანაში. სპეციალური ფიქსატორების მომზადება, დაბმა / დამონტაჟება, არაგაბარიტული გამოთვლები, მონახაზები.