სამხრეთკავკასიის მილსადენის გაფართოების პროექტი (BP Exploration) 2018

 ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

ტრუბის დამწყობების, გვერდითი ბუმის, ამწეების და სხვადასხვა მასალების ტრანსპორტირება. ჯამური პაკეტები 83, ჯამური წონა 760 ტონა, 2080 CBM.

 

დატვირთვის ადგილი:

ფოთი, პორტი (საქართველო)

 

მიწოდების ადგილი:

შარჯა,  (UAE)

 

სამუშაოების ფარგლები:

სპეციალური მისაბმელიანი დატვირთვა, დაბმა/დამონტაჟება, საგზაო ნებართვა და ესკორტი, მიწოდება განხორციელდა აზერბაიჯანიდან ფოთის პორტამდე, გემზე აიტვირთა, საზღვაო გადაზიდვით, ფოთი-შარჯა.