სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაფართოების პროექტი (BP Exploration) 2015 ივლისი – აგვისტო

 ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

კომბინირებული ტრანსპორტირება  აზერბაიჯანში და საქართველოში ტრუბის დამწყობების, გვერდითი ბუმების, ღუნვის მანქანების და სხვადასხვა მასალების.

ჯამური პაკეტები 87, ჯამური წონა 1975.10 ტონა, 4400 CBM.

 

დატვირთვის ადგილი:

ხალიდის პორტი, შარჯა (საიპემ ბერტი)

 

მიწოდების ადგილი:

მუღანის მილის ეზო, აზერბაიჯანი. / რუსთავის მილის ეზო, საქართველო.

 

სამუშაოების ფარგლებში:

ოკეანის სატვირთო Liner in, შარჯა - Free out, ფოთი. დაცლა ხდება BB გემიდან და იტვირთება ლოუ ბედებზე / ფლეთ ბედებზე / ჰიდრავლიკურ მისაბმელებზე, დაბმა და დამონტაჟება, ოპერაციებზე ზედამხედველობა, ტვირთის მდგომარეობის შემოწმება, არაგაბარიტული გამოთვლები და სპეციალური საგზაო ნებართვები, გზის ნებართვების და ესკორტის სერვისის ავტორიზაცია, მიწოდება საბოლოო დანიშნულებებზე საქართველოსა და აზერბაიჯანის სამუშაო საიტებზე.