სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაფართოების პროექტი ( BP Exploration) 2014 იანვარი – თებერვალი

 ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

მძიმე წონიანი რგოლების ტრანსპორტირება ბაქოში, აზერბაიჯანი.

ჯამური პაკეტები 22, ჯამური წონა 1450 ტონა.

 

დატვირთვის ადგილი:

სინგაპური

 

მიწოდების ადგილი:

მუღანის მილის ეზო, აზერბაიჯანი

 

სამუშაოების ფარგლები:

დაცლა ხდება BB გემიდან და იტრვირთება ლოუ ბედებზე / ფლეთ ბედებზე / ჰიდრავლიკურ მისაბმელებზე, დაბმა და დამონტაჟება, ოპერაციებზე ზედამხედველობა, არაგაბარიტული გამოთვლები და სპეციალური საგზაო ნებართვები, გზის ნებართვების და ესკორტის სერვისის ავტორიზაცია, მიწოდება საბოლოო დანიშნულებებზე საქართველოსა და აზერბაიჯანის სამუშაო საიტებზე.