ჯვარი-ხორგის პროექტი 2015-2016

 ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

მძიმე წონის ტრანსფორმატორების და მათი აქსესუარების ტრანსპორტირება.

 

ტვირთი:

ტრანსფორმატორები.

ჯამური პაკეტები 178, ჯამური წონა 431.55 ტონა, 927CBM.

 

დატვირთვის ადგილი:

ჰამბურგი, გერმანია

 

მიწოდების ადგილი:

ხორგა, საქართველო / POD: ფოთი, საქართველო

 

სამუშაოების ფარგლები:

BB გემიდან დაცლა და შემდგომ ატვირთვა სპეციალურ 2x10 ღერძიან ჰიდრავლიკურ მისაბმელებზე, დაბმა და დამონტაჟება, ზედამხედველობა ოპერაციებზე, ტვირთის მდგომარეობის შემოწმება, არაგაბარიტული გამოთვლები და სპეციალური საგზაო ნებართვები, გზის ნებართვების და ესკორტის სერვისის ავტორიზაცია, მიწოდება ხორგას სამუშაო საიტზე, დაცლა ხდება ჯეკინგი / ჩხრეკა / მოცურების სისტემებით. პოზიციონირდება ფონდებში.