სოკარ აზერიქიმია 2018

ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

  

 ეთილენის/პროპილენის ტყვია ტანკების ტრანსპორტირება  (სიგრძე 11.73 მ x სიგანე 8.30 x სიმაღლე 7.80 თითო)

 

ტვირთი:

 

1-ეთილენი (თავი 1-88.475, თავი 2-63.436, 1 შუა ნაწილი-6x100.285)

2-პროპილენი (თავი-2x91.645,1 შუა ნაწილი - 2x82.140).905

ჯამური წონა:1252.58 ტონა

 

დატვირთვის/მიწოდების ადგილი:

 

სოკარ აზერიკიმიას საიტი.

 

სამუშაოების ფარგლები:

 

მობილიზაცია/დემობილიზაცია სპეციალური ჰიდრავლიკური 16 ღერძიანი ხაზების,შესაფერისი კომბინაციების გვერდიგვერდ შეკრება. არაგაბარიტული გამოთვლები,მონახაზები.საიტში ტრანსპორტირება.