ნავთობისა და გაზის ექსპლუატაცია JSR 1 ჭაბურღილზე პატარძეულის ველში - 2018-2019 წელი.

 წარმოშობის ქვეყანა:
სართიჭალა, გარდაბანის რეგიონი, საქართველო.

მიწოდების ადგილი:
ჟირნოვსკი, ვოლგოგრადი, რუსეთი.

ოპერატორი: 
Schlumberger Company limited

მომხმარებელი: Eurasia Drilling Company Limited (EDC) group.

ჯამური წონა: 1950 კგ.

ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:
სანავთობო მოწყობილოსბის ZJ-50(E213)  დემობილიზაცია გარდაბნის რაიონის სოფელ სართიჭალადან,  ჭაბურღილი JSR-1 მდებარე პატარძეულის ველში, საქართველოდან ჟირნოვსკში, ვოლგოგრადის რეგიონში, რუსეთი.

სამუშაოების ფარგლები:
დოკუმენტაციის მომზადება, დროებითი ექსპორტის საბაჟო ფორმალობების მომზადება (რეექსპორტი), რკინიგზისა და გზის კომბინირებული ტრანსპორტირება. არაგაბარიტული გაანგარიშებები, ნახაზები, სარკინიგზო ხელშეკრულებების მოწყობა, საავტომობილო / სარკინიგზო ტვირთი.