შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (BSTNP) 2011-2013

 წარმოშობის ქვეყანა:

გერმანია

 

მიწოდების ადგილი:

ახალციხე, საქართველო

 

ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

17 x 120 ტონა კონვერტორი ტრანსფორმატორების და 3 x 118 ტონა სინქრონული კონდენსატორი გენერატორების მიწოდება ფოთიდან ახალციხემდე.

 

სამუშაოების ფარგლები:

საგზაო კვლევა / არაგაბარიტული გამოთვლები და მონახაზები, Mock-up  ტრანსპორტირება, სპეციალური სარკინიგზო ნებართვების ავტორიზაცია, სამუშაოებზე ზედამხედველობა, ტვირთი ლაგდება ვაგონებზე, ტრანსპორტირება  FOR  ფოთი - FOR  ბორჯომი / ახალციხე.